ZESPÓŁ

Nad każdą z naszych grup dzieci czuwają wykwalifikowani pracownicy. Oprócz wiedzy i zweryfikowanego przez nas doświadczenia posiadają oni orzeczenia o niekaralności, aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz kursy pierwszej pomocy. Są to osoby młode, z aspiracjami, podejmujące dalszy rozwój zawodowy. Nasi wychowawcy w pracy kierują się dewizą jednego z najbardziej uznanych autorytetów w dziedzinie pedagogiki, Janusza Korczaka:
" Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy,
nie żąda a zapytuje
- przeżyje w raz z dziećmi wiele natchnionych chwil."