BUDYNEK

Budynek Żłobka jest nową, zaadoptowaną przestrzenią po Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Mieścimy się w lokalu o powierzchni ponad 500m2.

Wychowankowie przebywają w  przestronnych i kolorowych salach zabaw- oddziałach podzielonych na grupy wiekowe, utworzone w oparciu o dokonany nabór do placówki. W salach znajdują się nowe meble, zabawki, leżaki oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych danej grupy dzieci.

Taka przestrzeń stwarza warunki do efektywnej edukacji i wszechstronnego rozwoju dzieci oraz wpływa na podwyższenie jakości świadczonych usług i pracy kadry pedagogicznej, a także personelu administracyjno-obsługowego.